A Hopp Lajos-díj átadására 2017. október 24-én, kedden 15:00 órakor díjátadó ünnepség keretében kerül sor. A díjat ebben az évben

Fekete Norbert
Orczy Lőrinc szerzői névhasználata és az irodalom státuszának problémája

című pályaműve érdemelte ki. A díjat átadja Kecskeméti Gábor egyetemi tanár, az MTA levelező tagja, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének igazgatója A díj átadását követően a díjazott előadás formájában is bemutatja tanulmányát.

Helyszín: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, tanácsterem (1118 Bp., Ménesi út 11–13., 1. emelet)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

KlaniczayTibor

2017. június 20-ától a huszonöt éve elhunyt Klaniczay Tibor nevét viseli az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Eötvös Könyvtárának nagy olvasóterme. Az ünnepélyes keretek között tartott szimbolikus névadás során beszédet mondott Kecskeméti Gábor, intézetünk igazgatója és Jankovics József a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság képviseletében. Az ünnepségen és az azt követő kötetlen együttléten az intézet jelenlegi, illetve korábbi munkatársain kívül Klaniczay Tibor számos kollégája, barátja, tisztelője megjelent.

 

Az eseményre a meghívó letölthető.  

konyvtar2

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete és a Faludi Ferenc Akadémia
2017. március 28-án tartotta díjátadó ünnepségét.

A 2017. évi Faludi Ferenc Alkotói Díjat Csörsz Rumen István tudományos főmunkatárs,
a 2017. évi Tarnai Andor-díjat Hász-Fehér Katalin egyetemi docens vehette át.

 

Faludi dijTarnai dij B

 

A díjakat átadta: 
Szabó Ferenc SJ, teológus, szerkesztő, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem ny. tanára és 
Kecskeméti Gábor, az MTA levelező tagja, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet igazgatója. 

A díjazottak munkásságát méltatta: 
Szilágyi Márton, tanszékvezető egyetemi tanár és
Korompay H. János, tudományos tanácsadó.

Az eseményen készült képek a fotógaériában láthatók.

Szívből gratulálunk a díjazottaknak!

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Irodalomtudományi Intézetének Martinkó András-díját ebben az évben

Gyimesi Emese érdemelte ki

Mama meséit kiadják”. A nyilvános és a privát szféra összjátéka
a Szendrey-Horvát család írásgyakorlatában

című tanulmányával, amely az Sic Itur ad Astra 64.(2015) számában jelent meg 2016-ban (117–136.).

A díj átadására 2017. február 4-én került sor. Az eseményen készült képek a fotógalériában láthatók.

A 2016. évi Hopp Lajos-díjat
 
Aradi Csenge Eszter: A kognitív metafora diskurzusteremtő ereje a 17. századi janzenista ihletettségű francia irodalomban, kitekintéssel MikesTörökországi leveleire

és

Mészáros Gábor: Pálóczi Horváth Ádám Hol-mijának negyedik darabjáról

című pályaművei érdemelték ki.

A díjátadó ünnepségre
2016. szeptember 20-án, kedden 16.00 órakor kerül sor.

 
A díjakat átadja
Kecskeméti Gábor akadémikus, egyetemi tanár,

az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének igazgatója.
 
A díj átadását követően a két díjazott előadást tart kutatási eredményeiről.
 
Helyszín: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, tanácsterem
(1118 Bp., Ménesi út 11–13., 1. emelet)

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

CEU workshop

Az IAS CEU 2016. június 10-én a Közép-európai Egyetemen Literary Cults: Transnational Perspectives and Approaches” címmel 
intézetünk Közép- és kelet-európai Osztályának közreműködésével nemzetközi workshopot rendezett,
 amelyen az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet három kutatója előadással is részt vett. 


Az eseményről szóló részletes angol nyelvű beszámoló itt olvasható
A helyszínen készült további fotók itt láthatók.
Az előadásokról készült felvételek itt tekinthetők meg.

 

 

Idén a Bethlen Miklós-emlékév keretében rendezett nemzetközi konferencián került sor a Klaniczay Tibor-díj átadására. A 2016. évi kitüntetést Bitskey Istvánnak ítélte meg a kuratórium. A díjazottat Bene Sándor méltatta. Bitskey István, a Debreceni Tudományegyetem professor emeritusa, a hazai prédikáció- és hitvitairodalom kutatásának kiváló alakja a 2015-ben megjelent Hitvédelem, retorika, reprezentáció Pázmány Péter életművében című kötetével, illetve sok évtizedes magas színvonalú munkájával érdemelte ki az emlékplakettet.
Szívből gratulálunk ezúton is.
 

                Bitskey1Bitskey2

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata