Ács Pál

Alapadatok

Ács Pál
...
Reneszánsz Osztály
tudományos tanácsadó
scientific advisor
(36 1) 279 2775

Életrajz

 • ELTE BTK magyar−orosz szak
 • DSc
 • Kortárs szerkesztősége
 • Pesti Turf szerkesztősége,olvasószerkesztő
 • ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék, mb. előadó
 • MTA Irodalomtudományi Bizottság, tag
 • MTA BTK Közalkalmazotti Tanács, tag
 • 1994: Mellon Fellowship (Firenze, Villa I Tatti)
 • 1999: Mellon Fellowship (IASH, Edinburgh)
 • 2014: ELTE BTK címzetes egyetemi tanár
 • Magyar Könyvszemle, társszerkesztő (Monok Istvánnal)

CV

...

...

...

...

...

...

...

Kutatások

 • kora újkori magyar és európai irodalom, művelődéstörténet, történelem
 • 20 századi magyar irodalom

Hazai:

 • OTKA 10495, Régi Magyar Költők Tára XVI/13
 • OTKA 113251, társkutató (szenior): Nemzet, haza, vallás és szabadság - régi és új beszédmódok a Bocskai-felkelés szöveghagyományában és a 17. század magyar politikai gondolkodásában
 • MTA BTK Refo500, vezetőségi tag
 • MTA BTK Művészettörténeti Intézet Reneszánsz Témacsoportja, tag

Nemzetközi:

 • Cultures of Knowledge (Howard Hotson, Vladimír Urbanek)
 • The Habsburgs and their Courts in Europe, 1400-1700. Between Cosmopolitism and Regionalism (Herbert Karner, Ingrid Ciulisová)
 • Brill Companion to the Christian Tradition. The Reformation in Central Europe (Graeme Murdock, Howard Louthan)
 • Turks in Early Modern Europe (Mikael Bøgh Rasmussen)
 • Ottoman Orient and East Central Europe: Comparative Studies in the Perceptions and Interactions in the Border Zones (Robert Born)
 • Cultures of War in East Central Europe, 1400-1800: Experiences, Images, and Memories (Ágoston Gábor, Erdélyi Gabriella)
 • Exchange of information and knowledge between Europe and divided Hungary, 1541-1699 (Zarnóczki Áron, Almási Gábor, Szymon Brzeziński, Kees Teszelszky)

Researches

...

...

Publikációk

 1. Átszitált idő. Tinóditól Tandoriig, Budapest, Pesti Kalligram, 2014, 600 p;
 2. Identitás és kultúra a török hódoltság korában, szerk Ács Pál−Székely Júlia, Budapest, Balassi Kiadó, 2012. 566 p.
 3. Elváltozott idők. Irányváltások a régi magyar irodalomban, Budapest, Balassi Kiadó, 2006 (Régi magyar könyvtár, Tanulmányok, 6), 199 p.;
 4. Az idő ósága. Történetiség és történelemszemlélet a régi magyar irodalomban, Budapest, Osiris Kiadó, 2001. 337 p.;
 5. Régi Magyar Költők Tára, XVI. századbeli magyar költők művei, 11. Az 1580-as évek költészete (1579–1588), Budapest, Akadémiai Kiadó - Orex Kiadó, 1999. 561 p.;
 6. Rimay János írásai, Budapest, Balassi Kiadó, 1992 (Régi Magyar Könyvtár. Források, 1), 337 p;
 7. Pro Turcis and contra Turcos. Curiosity, Scholarship and Spiritualism in Turkish Histories by Johannes Löwenklau (1541-1594); Acta Comeniana, 25 (2011); 25-46;
 8. Thomas Cranmer's Martyrdom as Parable. Hungarian Adaptation in Verse of John Foxe's Martyrology by Mihály Sztárai (1560), in Peter Opitz (szerk.), The Myth of the Reformation, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 2013. pp. 260-275;
 9. The Conqueror of the Turks in the Kunstkabinett. Curiosity and the Cult of Hero in Pál Esterházy's Poem Egy csudálatos ének (a Song of Wonder), in Robert Born−Sabine Jagodzinski (szerk.), Türkenkriege und Adelskultur in Ostmitteleuropa vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, Ostfildern, Jan Thorbecke Verlag, 2014. pp. 253-265;
 10. Historischer Skeptizismus und Frömmigkeit. Die Revision protestantischer Geschichtsvorstellungen in den Predigten des ungarischen Jesuiten Péter Pázmány, in Anna Ohlidal−Stefan Samerski (szerk.), Jesuitische Frömmigkeitskulturen. Konfessionelle Interaktion in Ostmitteleuropa 1570-1700 Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2006 (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, 28), pp. 279-294;

Publications

...

Others

...

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata