Kiss Margit

Alapadatok

Kiss Margit
...
XVIII. századi Osztály
tudományos munkatárs
research fellow
(36 1) 279 2773

Életrajz

 • 1992–1998 ELTE Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
 • 1993–1999 ELTE Finn nyelv és kultúra szakos előadó
 • 1998–2002 PTE Olasz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
 • PhD (2007 ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola)
 • 1998–2005, 2010 MTA Nyelvtudományi Intézet
 • 2010– MTA BTK Irodalomtudományi Intézet

Kutatások

 • lexikológia, szépirodalmi, történeti szövegek számítógépes feldolgozása
 • OTKA K 42705 Akadémiai nagyszótár – társ kutató
 • OTKA K 81337 Mikes-szótár – társ kutató

Publikációk

 1. Kiss Margit, T. S Magda, A digitális Mikes-szótár =  Nyelv, társadalom, kultúra: interkulturális és multikulturális perpektívák I-II. Szerk. Ladányi Mária, Vladár Zsuzsa, Hrenek Éva, Bp., Tinta, 2014.
 2. Kiss Margit, Mikes-szótár, http://mikesszotar.iti.mta.hu/, 2013.
 3. Kiss Margit, The Digital Mikes Dictionary = Literaturtransfer und Interkultralität im Exil - Transmission of Literature and Intercultural Discourse in Exile - Transmission de la littérature et interculturalité en exil Szerk. Tüskés Gábor, Bernard Adams, Thierry F, Klaus Haberkamm, 2012.
 4. Kiss Margit, A digitális Mikes-szótár = Író a száműzetésben: Mikes Kelemen  Szerk. Tüskés Gábor Bp, Universitas, 2012 , 122-129.
 5. Kiss Margit, Tüskés Gábor, A Mikes-szótár: Kutatási beszámoló, Nyr. 135, 2011, 313-323.
 6. Sass Bálint, Váradi Tamás, Pajzs Júlia, Kiss Margit, Magyar igei szerkezetek: A leggyakoribb vonzatok és szókapcsolatok szótára, Bp, Tinta, 2010.
 7. Kiss Margit, A vonzatosság és a jelentés kapcsolata a főnévi csoportban = 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére Szerk. Mártonfi Attila, Papp Kornélia, Slíz Mariann Bp., Athenaeum, 2006.
 8. Kiss Margit: Főnévi vonzatok a magyar nyelvben, doktori disszertáció, 2005.
 9. Kiss Gabriella, Kiss Margit, Pajzs Júlia, A Nagyszótár történeti korpuszának elemzéséről, MNy 100, 2004, 185-191.
 10. Gabriella Kiss, Margit Kiss, Júlia Pajzs, Normalisation of Hungarian Archaic Texts = Proceedings of COMPLEX 2001: 6th Conference on Computational Lexicography and Corpus Research, University of Birmingham, 2001., 83–94.

Egyéb

Ösztöndíj:

 • MÖB ösztöndíj 1998 Finnország
 • MÖB ösztöndíj 2013 Olaszország

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata