Szénási Zoltán

Alapadatok

Szénási Zoltán
...
Modern Magyar Irodalmi Osztály
tudományos munkatárs
research fellow
(36 1) 279 2760

Életrajz

magyar-történelem szakos középiskolai tanár (PPKE BTK; 1999)

PhD (ELTE BTK; 2007)

 • óraadó a PPKE BTK Magyar Irodalom és Esztétika Tanszékein (2007‒2012)
 • a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Fiatal Kutatatói Tagozatának titkára (2010. novembertől)
 • a Magyar Irodalomtörténeti Társaság MIT füzetek című sorozatának sorozatszerkesztője (2012-től)
 • a Magyar Irodalomtörténeti Társaság vezetőségi tagja (2013-tól)
 • az Új Forrás című irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat szerkesztője (2010‒2012), felelős szerkesztője (2013-tól)
 • az Irodalomismeret című irodalmi, művészeti és muzeológiai folyóirat szerkesztője (2011), felelős szerkesztője (2012-től)

Kutatások

 • 20. századi magyar katolikus irodalom
 • Keresztény hagyomány és 20. századi magyar líra kapcsolata a 20. század elejétől napjainkig
 • Konzervatív kritika és irodalmi modernség viszonya

Publikációk

 1. 1.Vasadi Péter, Bp., Balassi, 2014. (Kortársaink)
 2. 2.Az irodalom mint a politika tapasztalata: A Magyar Figyelő történetének első periódusában (1911–1914), Irodalomismeret, 2014/4, 4‒17.
 3. Literatúra, teológia a modernita: Historická, existenciálna a náboženská skúsenosť v básnickom diele Jánosa Pilinszkého, World Literature Studies 2014/1, 74‒87.
 4. „Az irodalom hajdani bakói és koronaőrei”: A Nyugat és A Holnap fogadtatása, különös tekintettel a konzervatív kritikára, Literatura, 2013/1, 3‒26.
 5. A munkás és a fegyenc: Az áldozat mint történelmi és poétikai tapasztalat József Attila és Pilinszky János lírájában, Irodalomismeret, 2013/4, 40‒50.
 6. Párhuzamosok a végtelenben: Tanulmányok, esszék, kritikák, Tata, Új Forrás, 2012. (Új Forrás Könyvek)
 7. De infima doctrina: avagy a költészet helye a teológiában és a teológia helye a költészetben, Alföld, 2012/7, 39‒45.
 8. A Jó, a Szép és az Igaz: A konzervatív kritika szemléletmódja 1906 előtt, Alföld, 2011/1, 76‒87.
 9. A szavak sokféleségétől a Szó egységéig: Tanulmányok a 20. századi magyar katolikus irodalom témaköréből, Bp., Argumentum, 2011. (Irodalomtörténeti füzetek 170.)
 10. A Nyugat párbeszédei: A magyar irodalmi modernizáció kérdései, szerk. Finta Gábor, Horváth Zsuzsa, Sipos Lajos, Szénási Zoltán, Bp., Argumentum, 2011.

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata